OCHRONA MIENIA

Zakład Usługowy ?MAX? powstał w 1987r. Firma nasza jest jednym z pierwszych prywatnych zakładów pracy chronionej na Opolszczyźnie. Status Zakładu Pracy Chronionej otrzymaliśmy 11.08.1992r. Działalność przedsiębiorstwa jest bardzo dobrze postrzegana przez naszych klientów, czego dowodem są liczne rekomendacje, podziękowania i listy gratulacyjne. Rzetelność prowadzenia firmy została również potwierdzona protokołem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli oraz dyplomem Państwowej Inspekcji Pracy z tytułu wyróżnienia w konkursie ?Pracodawca- organizator pracy bezpiecznej?. Misja organizacji wyraża się w słowach: ?Jest wiele firm, które wykonują tę samą pracę lecz niektóre robią to lepiej?. Świadcząc swe usługi koncentrujemy się w największym stopniu na zaspokojeniu potrzeb klienta. W tym celu podejmujemy działania w zakresie profesjonalnego rozpoznania potrzeb klientów i zaoferowania im najlepszych rozwiązań, wyprzedzania konkurencji poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno – technicznych.

ATUTY Z.U. ?MAX? JARNOŁTÓWEK
WYPRACOWANE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1987 r.

 • 24-letnia sprawdzona wiarygodność firmy.
 • Rzetelność prowadzenia firmy potwierdzona protokołem pokontrolnym NIK-u
 • Rzetelność współpracy z partnerami.
 • Uczciwość w kontaktach partnerskich.
 • Niskie ceny wykonywanych usług
 • Dostosowanie się do potrzeb kontrahenta.
 • Szybkość podejmowania decyzji.
 • Wychodzenie na przeciw wymagań, potrzeb i oczekiwań kontrahentów.
 • Wymagania stawiane sobie, podnoszące jakość.
 • Bezkonfliktowość we współpracy.
 • Dyplom zakładu pracy bezpiecznej otrzymany od Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu
 • Statuetka Głuchołaskiej kozy za najlepsząę firmę roku 2003